piątek, 19 czerwca 2020

POŻEGNANIE STARSZAKÓW


Żegnaj szkoło at Polska Szkoła Społeczna i Przedszkole imienia ...

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną 

uroczystość została odwołana. 


Prosimy rodziców naszych tegorocznych absolwentów

o odbiór pamiątkowego dyplomu oraz upominku 

w dniach od 22.06- 26.06.2020 

 godz. 9.00 - 16.00 w budynku przedszkola.

środa, 10 czerwca 2020

DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice, informujemy, że wszystkie wnioski dotyczące dyżuru wakacyjnego złożone w naszym przedszkolu zostały pozytywnie rozpatrzone. Wszystkie osoby zostały przyjęte na dyżur wakacyjny zgodnie z zadeklarowanym  we wniosku  terminem i miejscem pierwszego wyboru świadczenia opieki wakacyjnej.

piątek, 22 maja 2020

WYNIKI REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Przedstawiamy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym 
do Publicznego Przedszkola w Pilchowicach.środa, 20 maja 2020

Komunikat dotyczący funkcjonowania szkół i przedszkoli w Gminie PilchowiceSzanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż kierując się bezpieczeństwem naszych dzieci, a także zaleceniem organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Gliwicach, jak i znacznym rozprzestrzenianiem się koronawirusa w naszym regionie, podjęliśmy decyzję, że wszystkie przedszkola i szkoły w naszej gminie pozostaną zamknięte co najmniej do 7 czerwca 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie placówki są przygotowane do wznowienia działalności.

Od 25 maja 2020 roku za zgodą rodziców, zostaną uruchomione zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesnego wspomagania rozwoju.

Wszystkim Państwu i naszym dzieciom życzymy dużo zdrowia.

Łukasz Kwiotek – dyrektor ZSP w Pilchowicach

poniedziałek, 4 maja 2020

Informacja dotycząca funkcjonowania gminnych przedszkoli.


Drodzy Państwo!
Kierując się odpowiedzialnością i troską o bezpieczeństwo naszych dzieci, po konsultacjach z rodzicami podjąłem decyzję, że przedszkola pozostaną zamknięte co najmniej do 24 maja.
W ubiegłym tygodniu, podczas konferencji prasowej, Premier Rządu Mateusz Morawiecki przekazał informację o otwarciu, od 6 maja, żłobków i przedszkoli. Jednocześnie ostateczną decyzję w tym zakresie pozostawiono samorządom.
W ślad za tym wystąpieniem, tuż przed weekendem, szczegółowe wytyczne w sprawie wydały Ministerstwa Zdrowia oraz Edukacji Narodowej, a także Główny Inspektorat Sanitarny. Wytyczne nakładają na samorząd, dyrektorów placówek, jak również rodziców szereg obowiązków, które należy spełnić w związku z funkcjonowaniem żłobka lub przedszkola.
Oczywiście przekazane wytyczne są do spełnienia. To tylko kwestia odpowiedniej ilości czasu i odpowiednich środków finansowych.
Uważam jednak, że w obecnej sytuacji nie to jest rzeczą najważniejszą.
Kiedy 11 marca podejmowano decyzję o zamykaniu placówek oświatowych, w całym kraju liczba stwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem wynosiła 3️⃣1️⃣. Dziś stwierdzonych zakażeń mamy niemal 1️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣. W samym województwie śląskim ponad 2️⃣6️⃣0️⃣0️⃣. Wirus pochłonął niemal
7️⃣0️⃣0️⃣ ofiar śmiertelnych.
Jako wójt, ale przede wszystkim rodzic zadaję sobie pytanie, czy w tych warunkach podjąłbym decyzję o wysłaniu swego dziecka do przedszkola. Dokładnie z tym pytaniem podczas minionego weekendu zwrócili się do RODZICÓW wychowawcy grup przedszkolnych z całej naszej gminy. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że ponad 9️⃣1️⃣% rodziców w obecnej sytuacji nie decyduje się na pozostawienie swych pociech w przedszkolach.
Odpowiedzialność i bezpieczeństwo, jak przeczytałem we wpisie jednego z rodziców. Właśnie tym kieruję się w chwili obecnej.
Tymczasem wraz z dyrekcją i pracownikami naszych szkół i przedszkoli zaczynamy przygotowania do spełnienia wszystkich wytycznych wynikających z zaleceń służb sanitarnych tak, by we WŁAŚCIWYM czasie być gotowym do podjęcia decyzji o uruchomieniu placówek. Informacja w tym zakresie będzie przekazana wszystkim rodzicom z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Maciej Gogulla
Wójt Gminy Pilchowice

wtorek, 28 kwietnia 2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCATermin przyjmowania wniosków 04.05.2020 do 13.05.2020 (godz.15.00)

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów). Prosimy pamiętać o koniecznych załącznikach.

Adres mailowy szkoły, na który można przesyłać dokumenty: zs@pilchowice.pl

W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji prosimy po przesłaniu wniosku na adres e-mail o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.


Sekretariat szkoły czynny w godzinach od 8.00 do 15.00

poniedziałek, 6 kwietnia 2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021Komunikat dot. rekrutacji.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola w Pilchowicach w roku szkolnym 2020/2021 zobowiązani są w terminie 07.04.2020r. – 20.04.2020r. do złożenia oświadczenia woli dotyczącego przyjęcia dziecka.
Oświadczenie , można złożyć w sekretariacie ZSP w Pilchowicach bądź przesłać drogą elektroniczną    ( skan lub zdjęcie oryginału oświadczenia )na adres: zs@pilchowice.pl 
Druk oświadczenia można pobrać z strony: link tutaj, bądź na portierni ZSP
 w Pilchowicach.

Informujemy również , że niezłożenie oświadczenia woli w wyznaczonym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

czwartek, 26 marca 2020


Szanowni Rodzice,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przekazuję informacje:
1. Nauczyciele realizują w przedszkolu kształcenie na odległość wykorzystując pocztę służbową nauczyciela i inne komunikatory dostępne dla dziecka i nauczyciela.
2. Zajęcia na odległość będą realizowane poprzez informowanie rodziców na stronie internetowej przedszkola ( w zakładce "Czas kwarantanny" ) o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko w domu z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego wieku i etapu edukacyjnego oraz zaleceń medycznych odnoszących się do czasu korzystania
z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
3. Nauczyciele wykorzystują dostępne w Internecie narzędzia i materiały edukacyjne,
w szczególności te rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.
4. Nauczyciele uwzględniają w proponowanych zajęciach zasady bezpiecznego
i higienicznego korzystania przez dzieci z urządzeń umożliwiających
komunikację elektroniczną oraz bezpiecznej zabawy proponowanymi materiałami.
5. Rodzice mogą przesyłać zdjęcia wykonanych prac nauczycielowi wybraną przez nauczyciela  formą komunikacji. 
6. Nauczyciel na podstawie otrzymanych od rodziców, a zrealizowanych przez dziecko materiałów zadawanych zdalnie na stronie internetowej przedszkola będzie mógł poinformować rodziców dzieci sześcioletnich o postępach dziecka.
7. W trakcie prowadzonych zajęć na odległość wszelkie konsultacje z rodzicami
odbywać się będą za pośrednictwem poczty służbowej na bieżąco według
potrzeb (lub telefonu komórkowego) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
8. O sposobie kontaktu w danej grupie i prowadzenia zajęć decydują poszczególni nauczyciele
( sposób kontaktu wcześniej uzgodniony z rodzicami ).

Pamiętajmy, że podstawową formą aktywności dziecka w wychowaniu przedszkolnym jest zabawa. Starajmy się wspólnie zorganizować ten czas przedszkolakom tak ,aby czuły się bezpieczne i swobodne w swej aktywności. Motywujmy i zachęcajmy dzieci do samodzielnej pracy, nie krytykujmy, gdy coś im nie wychodzi.
Ze względu na trudną sytuację dla wszystkich, prosimy o wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP w Pilchowicach

poniedziałek, 23 marca 2020

Szanowni RodziceSzanowni Rodzice,

W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych chcielibyśmy zaproponować zajęcia i zabawy w domu z naszą pomocą.
W zakładce  CZAS KWARANTANNY  znajdą państwo:
- kontakt mailowy do wychowawców z poszczególnych grup, PROSIMY O KONTAKT ,
 -propozycje prac w kartach pracy i nie tylko,
- linki do ciekawych stron,
W zakładce JĘZYKI OBCE materiały z języka angielskiego i niemieckiego
W zakładce PORADNIK DLA RODZICÓW wskazówki, porady psychologa, logopedy.
KARTY PRACY dla wszystkich grup można odbierać w budynku szkoły codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, istnieje także możliwość korzystania z kart w wersji elektronicznej (linki będą dostępne w zakładkach poszczególnych grup).
Bardzo prosimy o skorzystanie z naszych propozycji i porad.

czwartek, 19 marca 2020

Przedłużenie naboru do szkół i przedszkoli

UWAGA!!! Przedłużenie naboru do szkół i przedszkoli.

W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, nabór do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Pilchowice został przedłużony do dnia 26 marca 2020 r. (godz. 15.00).
Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej (w formie skanu dokumentów). Prosimy pamiętać o koniecznych załącznikach.
Adres mailowy szkoły, na który można przesyłać dokumenty: zs@pilchowice.pl
W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłaniu wniosku na adres e-mail  o kontakt telefoniczny z szkołą pod nr tel: 32 235 65 22.
Łukasz Kwiotek
dyrektor ZSP Pilchowice

poniedziałek, 16 marca 2020

UWAGA

UWAGA- WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI !!!
W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z zagrożeniem koronawirusem, informuję, że wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola oraz  klasy I Szkoły Podstawowej, będzie można wysyłać również drogą mailową w formie skanu dokumentów na adres: zs@pilchowice.pl
Termin składania wniosków do 20 marca br. oraz dotychczasowa dopuszczalna forma składania dokumentów pozostają bez zmian. 
W celu potwierdzenia złożenia wniosku w formie mailowej oraz potwierdzenia kompletności dokumentacji , proszę po przesłanie wniosku na adres e-mail oraz o kontakt telefoniczny ze szkołą pod numerem telefonu 32 235 65 22. 

Łukasz Kwiotek
Dyrektor ZSP w Pilchowicach

środa, 11 marca 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH


Komunikat w sprawie ZAWIESZENIA zajęć dydaktyczno-wychowawczych


Uprzejmie Państwa informuję, że zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów, w ramach działań profilaktycznych, związanych z koronawirusem, od 12 do 25 marca br. ZAWIESZA SIĘ funkcjonowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pilchowicach.

W dniach 12 i 13 marca nie będą odbywać się zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze, a  jedynie opiekuńcze.
Przy czym zwracam się do Państwa z apelem, by korzystać z tej opieki wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych.
Od poniedziałku 16 marca wychowankowie i uczniowie nie przychodzą na zajęcia.

Nabór do szkoły i przedszkola na 2020/2021 będzie realizowany
w dotychczasowej formie.
Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.00 - 15.00
w sekretariacie szkoły.

Łukasz Kwiotek
Dyrektor ZSP w Pilchowicach